Steliyan Donev

Story

Steliyan Yordanov Donev / STELLko / was born and lived in the town Varna.In the 1997 graduated from the National School of Arts "Dobri Hristov" in the class of classical guitar Luben Haralambiev.With DJ ROSSKO / ex Deep Zone Project / create group RST so music fans have the opportunity to enjoy hits such as "Clear revelation," "Without You," "Picture," "Expected touch", "Do you come!" , "How nice," a cover version of the timeless hit the Crickets - "Magic Color" as well as in dance-remixed version of "Flower of the Moon" BTR and "Ice Girl" of the D-2. In the summer of 2011. with iconic DJ DIASS create song "All For You", which takes his album "PARTY BEACH"! In 2012. released the single "Somebody go" / music and lyrics - Atanas Atanasov, arrangement - Steliyan Donev / STELLko / .Balada that its fascinating sound quickly enters the air on the radio and obey a few charts for Bulgarian music! Track and is dressed in a video in order to more strongly to come for a long stay in the hearts of men! Video was filmed in Bulgaria with the support of KAI Group and DJ Universe. By participating in the Contest Song XXII-th International Music Festival "Discovery" in Varna , Bulgaria/17-19.05.2013 /, STELLko and his song "Somebody go" won the award organizers. In the spring of 2014 g.STELLko & VEN released his new single, "Stay". Music is created by Stelian Donev / STELLko / and Venelin and Andreev / VEN /. The text and arrangement were made by STELLko. Summer of that year and finished the song "Summer has come", but this time featuring rapper MIRO. Music is STELLko, and the text is co-authored with MIRO. "Without You" is a song that goes the autumn of 2014. The song has music by Stelian Donev and the Burgas DJ Dimitar Kiriazov. Text again Atanas Atanasov / Nasko Stoytchev / and arrangement of D. Kiriazov. The video is the work of Nicholay Garabedian. International Competition "EVROFEST" 2014. Skopje, Macedonia, STELLko II-won second prize with the song "Stay". ----------------------------------------------- Стелиян Йорданов Донев / STELLko / е роден и живее в гр. Варна.През 1997г. завършва Националното Училище по Изкуства "Добри Христов", в класа по класическа китара на Любен Хараламбиев.Заедно с DJ ROSSKO / ex Deep Zone Project / създават групата R.S.T. и така меломаните имат възможността да се насладят на хитове като: "Мрачно откровение" , "Без Теб" , "Картина" ,"Очаквано докосване" , "Искаш ли,Ела!" , "Как е хубаво" ,на кавър-версията на неостаряващия хит на Щурците - "Вълшебен цвят" , както и на ремиксираните в dance-вариант "Цвете от луната" на Б.Т.Р. и "Ледено момиче" на D-2. През лятото на 2011г. заедно с култовият DJ DIASS сътворяват парчето „Всичко за теб”,което влиза в албума му „PARTY BEACH”! През 2012г. излиза сингъла „Някой Си Отива” /музика и текст - Атанас Атанасов,аранжимент – Стелиян Донев /STELLko/.Балада,която с интересното си звучене бързо влиза в ефира на радиостанциите и покорява няколко класации за българска музика!Парчето е облечено и във видеоклип,за да може по-силно да влезе и за дълго да остане в сърцата на хората!Снимките са правени във Варна с подкрепата на KAI Group и DJ Universe. С участието си в конкурса за песен на XXII-ят Международен Музикален Фестивал „ОТКРИТИЕ” във Варна/17-19.05.2013г./, STELLko и песента му „Някой Си Отива”, печелят наградата на организаторите. През 2013г. излиза песента „Когато китарата ми плаче”. В нея се включва и китариста Венелин Андреев (VEN) от лондонското звукозаписно студио “Wolf Valley”.Музиката е на George Harrison.Текста отново е дело на Наско Стойчев, а аранжимента - на Стелиян Донев (STELLko). Видеото към трака е заснето под режисурата на Цанимир Байчев. Снимките са правени по северното черноморие от екипа на ARTCreation. През пролетта на 2014 г.STELLko & VEN пускат новия си сингъл „Остани”.Музиката е сътворена от Стелиян Донев /STELLko/ и Венелин Андреев /VEN/.Текстът и аранжимента са дело на STELLko. Лятото на същата година е готово и парчето „Лятото дойде”, но този път с участието на рапърът MIRO. Музиката е на STELLko , а текста е в съавторство с MIRO. „Без Теб” е парчето, което излиза есента на 2014г.Песента е по музика на Стелиян Донев и бургаския диджей Димитър Кирязов.Текста отново е на Атанас Атанасов /Наско Стойчев/, а аранжимента на Д. Кирязов.Видеото е дело на Николай Гарабедян. На международния конкурс „EVROFEST” 2014г. в Скопие, Македония, STELLko печели II-ра награда с песента „Остани”.

Profile

Instruments

Genres

Influences

Equipment

Languages